Hoe is de Psychologencommissie samengesteld?

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 25-06-2021.


Men kan binnen de Psychologencommissie verschillende structuren onderscheiden:

 • de Plenaire zitting, bestaande uit commissieleden voorgezeten door de (plaatsvervangend) voorzitter
 • het Bureau
 • het vaste personeel
 • de tuchtinstanties: de Tuchtraad en de Raad van Beroep

De Plenaire zitting: de commissieleden voorgezeten door een voorzitter

Driemaandelijks komt de Psychologencommissie samen in een plenaire zitting. Zij worden hierbij voorgezeten door een magistraat of advocaat, aangesteld tot voorzitter door de minister van Middenstand. Tijdens deze plenaire vergadering worden er belangrijke beslissingen genomen inzake de dagelijkse werking van de Commissie en de aanvragen tot inschrijving op de officiële lijst van psychologen.

In de plenaire vergadering  zetelen 45 commissieleden ofwel vertegenwoordigers van de erkende beroepsfederaties:

Deze beroepsverenigingen werden door de minister van Middenstand erkend als representatieve beroepsvereniging voor psychologen, Dankzij deze erkenning mogen de afgevaardigden van deze drie verenigingen zetelen in de plenaire vergadering van de Psychologencommissie.

De commissieleden, allen psycholoog op de lijst, belichamen de verschillende sectoren binnen de beroepsgroep:

 • school,
 • arbeid en organisatie,
 • klinische,
 • hoger onderwijs en onderzoek.

Elke professionele sector wordt in de Commissie vertegenwoordigd door zowel Franstalige als Nederlandstalige psychologen.

Er zijn zowel effectieve leden, raadgevende leden als hun plaatsvervangers. Enkel de effectieve leden en hun plaatsvervangers kunnen stemmen. De plaatsvervangers worden samen met de effectieven en raadgevenden aangewezen. Het zijn vertegenwoordigers van dezelfde beroepsfederatie en van dezelfde professionele sector. Zij zetelen telkens bij verhindering van een effectief of raadgevend lid. Wanneer een effectief of raadgevend lid ontslag neemt of overlijdt, valt deze opvolger in tot aan het einde van het mandaat. 

>> Meer informatie over de erkenning als representatieve beroepsvereniging voor psychologen

>> Meer informatie over de verdeling van de zetels binnen de plenaire vergadering

>> Bekijk de volledige namenlijst van de zetelende Commissieleden voor de mandaatperiode 2020-2024

Bureau

De dagelijkse werking van de Psychologencommissie wordt opgevolgd door een bureau bestaande uit:

 • de voorzitter,
 • de secretaris,
 • de schatbewaarder of penningmeester,
 • de directeur,
 • vertegenwoordigers van de erkende beroepsfederatie (BFP en APPpsy).

Het personeel

Het personeel voert in samenwerking met de Commissieleden en het bureau de door de plenaire vergadering genomen beslissingen uit. De directeur en zijn team krijgen hiervoor de ruimte om de dagdagelijkse werking van de Psychologencommissie autonoom in praktijk te brengen. Zij nemen deel aan de bijeenkomsten van het bureau om bepaalde taken toe te lichten. Ook tijdens de plenaire vergaderingen schetsen zij de vooruitgang van de projecten waaraan zij meewerken. 

Tuchtrechtelijke instanties

De Psychologencommissie kent ook nog twee tuchtrechtelijke instanties bevoegd voor het onderzoeken van inbreuken op de deontologische code van psychologen: een Tuchtraad en een Raad van Beroep. Beide raden nemen echter een onafhankelijke positie in binnen de Commissie. De Tuchtraad en de Raad van Beroep omvatten elk een Nederlands- en een Franstalige kamer. De Raadsleden werden verkozen onder de psychologen op de lijst. De voorzitters, ervaren advocaten, werden benoemd door de bevoegde minister, minister van Middenstand Clarinval.

>> Meer informatie over deze tuchtrechtelijke instanties.


 
Deel deze pagina