Over ons

De Psychologencommissie is een onafhankelijke, publieke instantie op federaal niveau. Zij is bevoegd voor de titel en de deontologie van alle psychologen in België, ongeacht hun nationaliteit, beroepscontext of statuut. Onze werking wordt bepaald door wetten en koninklijke of ministeriële besluiten. Onze instantie valt onder het toezicht van onze voogdijminister, de minister van Middenstand.

Wil iemand in België de bij wet beschermde titel van psycholoog gebruiken? Dan moet hij/zij zich inschrijven op de lijst van de Psychologencommissie. Via zijn erkenning engageert de erkende psycholoog zich tot het naleven van de juridisch verankerde deontologische code voor psychologen.

Aantal psychologen op de lijst

Eind 2018 telde België quasi 14.500 psychologen ingeschreven op de lijst. Dankzij deze massale inschrijving kunnen we steeds sterker inzetten op onze missie: de bescherming van cliënten/patiënten en de verdere ontwikkeling en waardering van het beroep. Lees ons jaarverslag voor 2017