Heeft u een klacht?

Bent u ontevreden over de diensten van een psycholoog? Is er sprake van een probleem of een meningsverschil? Heeft een psycholoog volgens u een deontologische fout gemaakt? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om hiervoor een oplossing te vinden.

 

Praat er eerst over met uw psycholoog

De vertrouwensrelatie tussen een cliënt en een psycholoog is van groot belang. Indien u ontevreden bent over de diensten van een psycholoog is het dan ook raadzaam om uw ongenoegen eerst met hem of haar te bespreken. Via een gesprek kunnen jullie het probleem misschien al oplossen.

Is een gesprek niet meer mogelijk of bood dit geen oplossing? Dan kunt u zich wenden tot de Psychologencommissie. U kunt dan kiezen om een bemiddeling aan te vragen of een klacht in te dienen (tuchtprocedure).

Informeer u grondig vooraleer u een keuze maakt tussen beiden. Bemiddeling en tuchtprocedure zijn twee verschillende trajecten die niet gelijktijdig kunnen worden opgestart: ze dienen andere objectieven en leiden dan ook tot andere resultaten. Bovendien bent u minder actief betrokken in een tuchtprocedure dan in een bemiddelingstraject.

Wanneer kiest u voor bemiddeling?

  • Er is sprake van een meningsverschil tussen u en de psycholoog en jullie raken er zelf niet uit
  • U staat open voor dialoog
  • U bent op zoek naar een oplossing voor het geschil, niet zozeer naar een sanctie voor de psycholoog

Wanneer dient u een formele klacht in bij de tuchtraad?

  • U bent van mening dat uw psycholoog zijn deontologische code heeft overtreden
  • U wilt dit melden
  • U vindt dat een tuchtrechtelijke sanctie op zijn plaats is.

Klik op één van de onderstaande blauwe knoppen voor meer informatie over bemiddeling en de tuchtprocedure.