Is mijn psycholoog ingeschreven op de lijst voor het lopende kalenderjaar?

In België is de titel van psycholoog bij wet beschermd. Alleen psychologen ingeschreven op de lijst mogen de titel gebruiken. Via de zoekfunctie kunt u nagaan of iemand op de officiële lijst van psychologen is ingeschreven aan de hand van de familienaam, het inschrijvingsnummer, de postcode en de gemeente waar de psycholoog zijn professionele activiteit uitoefent.

Wat toont het zoekresultaat?

  • Het zoekresultaat toont aan of een persoon ingeschreven staat op de officiële lijst van psychologen in België. Dit betekent dat deze de wettelijk verankerde deontologische code voor psychologen onderschrijft.
  • De resultaten gelden enkel voor België en enkel voor het huidige kalenderjaar. Op het einde van elk kalenderjaar dienen psychologen hun inschrijving te hernieuwen.
  • In de zoekresultaten verschijnen de familienaam en voornaam van ingeschreven psychologen. De postcode en gemeente van het werkadres verschijnen enkel indien de betreffende psycholoog hiermee instemt.
  • Deze zoekfunctie is niet bedoeld om een willekeurig psycholoog te zoeken op basis van specialisatie. Hiervoor kunt u terecht bij andere zoekfuncties op het Internet. U gaat dan best wel steeds even na of de gevonden persoon wel degelijk ingeschreven is op de lijst van de Psychologencommissie via onze zoekfunctie. 
 

Wat als de gezochte persoon niet bij de zoekresultaten staat?

Gelieve na te gaan of :

  • u de familienaam correct heeft gespeld. Tip: namen bestaande uit verschillende delen kunnen zowel in één woord, als met spaties geschreven zijn, bijv. “Vandenberg” en “Van den Berg”.
  • de gezochte persoon daadwerkelijk werkt als psycholoog en/of gebruik maakt van de titel van psycholoog. Lees meer over het beroep van psycholoog.

U heeft de naam juist gespeld en u bent zeker dat de gezochte persoon zich profileert als psycholoog? Dan is het mogelijk dat deze de titel ongeoorloofd gebruikt. In dat geval kunt u ons dit melden. Wij behandelen uw melding strikt vertrouwelijk. Wij contacteren de persoon in kwestie indien effectief sprake is van titelmisbruik en nodigen deze vervolgens uit om zich in orde te stellen.  

Meer informatie over de volledige criteria van titelmisbruik.