‘Samen psycholoog zijn’

Zo luidt de titel van ons jaarverslag voor 2016. Want ondanks de grote diversiteit binnen onze beroepsgroep, die zich vertaalt naar verschillende visies, hebben psychologen ook een gemeenschappelijke identiteit. Deze identiteit kenmerkt zich door verantwoordelijkheidsgevoel en autonomie. Via onze evolutie naar een Orde willen we deze autonomie en verantwoordelijkheidszin nog beter gaan omkaderen. Een Orde zal het ook mogelijk maken om de zetelende commissieleden, de afgevaardigden die zetelen in onze plenaire vergadering, rechtstreeks te laten verkiezen onder álle erkende psychologen. 

De Psychologencommissie in enkele woorden

De Psychologencommissie is een publieke instantie die bevoegd is voor de titel en de deontologie van alle psychologen, ongeacht hun werkplaats of statuut. Onze missie bestaat uit de bescherming van patiënten/cliënten van psychologen. Dit brengen we in de praktijk via een verplichte titelerkenning, een deontologische code en een klachtenbehandelingsprocedure. Door zich in te schrijven op onze officiële lijst van psychologen engageren psychologen zich tot het naleven van de officiële deontologische code. Op dit moment telt ons land bijna 13 000 psychologen ingeschreven op de lijst.

Staat mijn psycholoog op de lijst?

In België is de titel van psycholoog bij wet beschermd. Alleen psychologen ingeschreven op de lijst mogen de titel gebruiken. Via de zoekfunctie kunt u nagaan of iemand op de officiële lijst van psychologen is ingeschreven aan de hand van de familienaam, het inschrijvingsnummer, de postcode en de gemeente waar de psycholoog zijn professionele activiteit uitoefent.

Nog niet ingeschreven op de lijst?

  • Het is wettelijk verplicht voor psychologen,
  • Zonder inschrijving mag u de titel van psycholoog niet gebruiken,
  • De inschrijving is een herkenbaar kwaliteitslabel,
  • De inschrijving benadrukt uw ethisch engagement,
  • De inschrijving is een voorwaarde voor Btw-vrijstelling.